Tax Technology specialister till Tax Management Consulting i Stockholm
Deloittes grupp för Tax Management Consulting i Sverige växer kraftigt, och för att möta det ökande behovet av
våra tjänster söker vi nya medarbetare som är redo att ta nästa steg i sin karriär.

Det händer otroligt mycket på skatteområdet just nu! Skattemyndigheter över hela världen ställer nya
detaljerade och digitala rapporteringskrav på våra klienter. Inom några år kommer digitaliseringen av
skatteområdet att helt ha förändrat hur bolag arbetar med skatt. Den utökade rapporteringen leder även till en ny
transparens kring hur skatter hanteras i bolagen, vilket i sin tur leder till helt andra typer av utmaningar för
bolagens skatteansvariga. För våra klienter är det fortfarande en kombination av insatser från medarbetare,
system och teknologi samt processer, som framöver måste klara av att hantera exempelvis realtidsrapportering,
växande datamängder och ökade krav på effektivitet.
Inom Tax Management Consulting jobbar vi med skatterådgivning på ett mer otraditionellt sätt, där vi i första
hand utgår från klienternas praktiska hantering av skatt på daglig basis. Mycket av det vi gör utgår från
möjligheterna som tillämpningen av ny teknologi ger. Idag är fokus i första hand på vad som kan förbättras i
affärssystemen eller med hjälp av robotics, RPA, men inom en snar framtid kommer behoven av lösningar kring
A.I. och blockchain att tydliggöras på skatteområdet, och även inom dessa områden är vi på Deloitte med och
leder den globala utvecklingen.
Vår grupp arbetar tillsammans med klienters skatte- och finansavdelningar under transformationer,
implementationer av affärssystem och olika typer av automatiseringsinitiativ kring skatteprocesser. Vi tar också
fram skattepolicies och hjälper till att bygga de underliggande kontrollerna, för att säkerställa att dessa policies
följs. Vi arbetar även med outsourcing av skatterelaterad compliance, där vi på Deloitte hanterar hela eller delar
av klienternas skatterapportering gentemot myndigheterna.
Våra klienter är svenska och multinationella företag som tillhör de främsta inom sina branscher, exempelvis
bank och finans, telekom, energi och tillverkning.
Om rollen
I Deloittes Tax Management Consulting-grupp kommer du att få arbeta under stort eget ansvar med rådgivning
till klienter i olika utvecklingsfaser. Gemensamt är att de befinner sig i ett förändringsarbete gällande
skattehanteringen, exempelvis pågår en implementation av ett nytt affärssystem eller anpassningar till nya
rapporteringskrav från svenska såväl som utländska myndigheter. Arbetet inkluderar även att utveckla såväl
befintliga som nya klientrelationer samt att delta i offertarbete och olika marknadsföringsaktiviteter. Som medlem
i vårt team kommer du även att dela med dig av din kunskap både internt och externt, genom handledning och
att t.ex. hålla presentationer.

Vi söker
Till vårt Stockholmskontor söker vi nu juniora medarbetare med 0-3 års erfarenhet från revisionsbyrå,
Skatteverket eller bolag. Vi letar efter kollegor som:
 Har masterexamen i exempelvis juridik, nationalekonomi, finans, redovisning eller systemvetenskap.
 Har en genuin nyfikenhet inför hur användandet av ny teknologi kan förändra och förbättra arbetssätt
och processer.
 Är sociala lagspelare och som brinner för att utveckla existerande relationer och bygga nya relationer,
både internt och externt.
 Har ett stort intresse för kunskapsutveckling och kunskapsdelning inom teamet.
 Om du redan har erfarenhet av att arbeta med skattefrågor och skatterapportering kopplat till de större
affärssystemen så är detta ett stort plus.

Vi erbjuder
En karriär på Deloitte innebär ständig utveckling. Här får du tillgång till ett globalt nätverk av erfarna kollegor
som bidrar till att du kan utveckla såväl dig själv och din kompetens, som våra klienter och vår verksamhet. Du
får arbeta med spännande och komplexa uppdrag, i ett team som alltid värderar ditt perspektiv. Genom praktisk
erfarenhet, en coach som stöttar din karriärutveckling, utbildning och kontinuerlig feedback, får du hjälp att ta
vara på och utveckla dina styrkor.

Ansökan
Du ansöker online. Din ansökan bör bestå av personligt brev, CV och universitetsbetyg. Vi ser gärna att du
ansöker så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Frågor
Om du har några frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Sophie Karlero på HR tel 070- 080
27 77.
För frågor om rollen eller vår avdelning, vänligen kontakta Elise Adelsköld, Senior Manager, tel 070-080 31 35.
Vi ser fram emot din ansökan!

What impact will you make?
På Deloitte gör ditt arbete en meningsfull skillnad, varje dag, medan du växer i en inkluderande företagskultur av
samarbete och hög prestation. Utöver att skapa lösningar strävar vi efter att göra en positiv och avgörande
skillnad för andra i vår omgivning, våra klienter och samhället. På Deloitte hittar du tidigare dolda möjligheter att
lyckas och inser din fulla potential