Accounting Advisory Services arbetar med rådgivning inom redovisningsfrågor för mindre bolag, föreningar och stiftelser, upp till stora noterade bolag och IFRS-koncerner. De senaste årens intensiva utveckling och förändringsarbete inom redovisningsområdet, i kombination med en ökad komplexitet i våra kunders verksamhet, ger en ökad efterfrågan av dessa tjänster och den kompetens som AAS tillhandahåller. Därför söker nu AAS juniora rådgivare som kommer att arbeta som redovisningsspecialister. Du kommer att få arbeta med en variation av kunder, allt från små personliga aktörer till stora bolag, där du som junior rådgivare agerar bollplank till bolagen och framförallt deras CFO och redovisningschef. På sikt kommer du skaffa dig kompetens som bäddar för fortsatta karriärmöjligheter inom KPMG, både i Sverige och internationellt. Deadline: 28e April